Vigo Inclusivo

Vigo inclusivo, é un programa de ocio e tempo libre que se está a levar a cabo dende a Concellería de Política Social do Concello de Vigo, e que está […]

Enquisa edixgal

Este cuestionario está dirixido ás familias con fillas e fillos en 5º e 6º de primaria e que, polo tanto, usan Edixgal. A piques de que se renove o uso […]