Enquisa de satisfacción sobre o servicio de Comedor escolar

A través da presente enquisa, desexamos coñecer o grao de satisfacción das familias usuarias do servizo de comedor escolar, co fin de coñecer a súa opinión sobre aspectos relacionados con este servizo complementario do centro e recoller suxerencias e aspecto de melloras.

Esta enquisa é de carácter anónimo.

Rógase por favor, a máxima participación na elaboración desta enquisa dada a súa importancia, terase en conta todas as achegas e suxerencias.

Dos resultados obtidos, dependerán accións futuras.

https://forms.gle/1qRchFT9wUEt3eJp8