Este cuestionario está dirixido ás familias con fillas e fillos en 5º e 6º de primaria e que, polo tanto, usan Edixgal.

A piques de que se renove o uso de Edixgal por outros catro anos, queremos coñecer o voso nivel de satisfacción con este programa e o seu uso no cole. 

Encuesta

https://forms.gle/o7DQRcqJyegn28GF8