Estimadas familias socias,

 De conformidade coa normativa vixente nos estatutos da ANPA “A BARXA”, convocámosvos á Asamblea Xeral Extraordinaria de Socios que terá lugar o xoves 22 de febreriro de 2024 ás 17:45 en primeira convocatoria e as 18:15 en segunda convocatoria no Pavillón do colexio.

Orde do día:

1.- Valoración do uso dos medios dixitáis nas aulas. Programa Edixgal.

2.- Rogos e preguntas.