Sesión informativa sobre o comedor

O próximo día 4 de decembro de 2018 as 18:30, terá lugar, na sala multiusos do colexio, unha sesión informativa sobre o comedor para o presente curso 2018-2019.

O obxetivo da reunión é dar a coñecer a situación actual do servizo e a súa planificación educativa, así como recoller suxestións e dar resposta a tódalas dúbidas que poidan xurdir entre as familias usuarias.

Agardamos contar ca vosa presenza e participación.

Informar tamén que haberá un servizo de gardería.

Asemblea Xeral ordinaria e extraordinaria

Estimado socio/a

Por medio da presente convocámolo/a á ASEMBLEA XERAL ORDINARIA da ANPA “A BARXA” que terá lugar o vindeiro mércores 17 de outubro de 2018, ás 18.30 horas en primeira convocatoria e as 19.00 horas en segunda convocatoria no salón de actos do CEIP García Barbón.

Os temas que se tratarán na Orde do día son:

  1. Sometemento para aprobación da acta da sesión anterior.
  2. Presentación e aprobación se procede das contas do exercicio escolar 2017 – 2018 e aprobación do presuposto para o curso escolar 2018 – 2019:
  3. Presentación dos proxectos da ANPA
  4. Rogos e preguntas

Inmediatamente despois da celebración da Asemblea Ordinaria terá lugar a celebración de ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA, co seguinte Orde do día:

  1. Elección de novos cargos da Xunta Directiva da Anpa “A Barxa”, por ter presentado a súa renuncia a continuar no posto os seguintes cargos: Secretaria, Tesoureira  e catro vogais.
  2. Renovación dos restantes cargos da Xunta Directiva: Presidente e 4 vogais.

Os interesados en cubrir os postos vacantes, poderán presentar a súa candidatura por escrito na sede da Anpa en calquera momento antes da celebración da Asemblea.

Vº e pr  O Presidente                                                          A Secretaria

Rubén Mariño Bastos                                                          Isabel  Teijeira Rodríguez

  • No caso de imposibilidade de acudir á Asemblea, recordade que podedes delegar o voso voto noutro/a socio/a asistente á Asemblea, para o cal está dispoñible no local da Anpa un MODELO DE DELEGACION DE VOTO.

Festa Fin de Curso: 2017/2018

Festa fin de curso o próximo Xoves 21 de Xuño

As entradas poderán recollerse soamente no local da ANPA do 13 ao 20 de Xuño

Rogamos ás familias que colaboren na organización traendo, a partir das 14:00, comida ou aperitivos en bandexas ou recipientes desbotables.

A ANPA proporcionará a bebida.

Grazas a todos

Inscripción a ANPA e Comedor para o curso 2018-2019

Aquí tedes o formulario para inscribiros na ANPA e no comedor do colexio para o curso 2018-2019.
Como xa sabedes, cada curso tedes que entregar a solicitude de inscripción para perteñeces a ANPA e isto é condición indispensable para poder ir ao comedor.
IMPORTANTE: Lembrade que non sirve estar de alta en cursos anteriores, hai que inscribirse cada ano, e agora poderas facelo cara o curso 2018-2019.

Se queredes podedes descargar aquí o formulario para cubrir con letra lexible e entregalo no local da ANPA, data tope o 15 de Xuño.

Asemblea Xeral da ANPA

Estimado/a socio/a,
Convocámolo/a á Asemblea Xeral Ordinaria da ANPA “A BARXA” que terá lugar o vindeiro xoves 14 de xuño de 2018, ás 18.30 horas en primeira convocatoria e as 19.00 horas en segunda convocatoria na nosa sede social.

Os temas que se tratarán na Orde do día son:
1. Sometemento para aprobación da acta da sesión anterior.
2. Presentación e sometemento para aprobación a modificación da partida económica destinada a adquisición de ordenadores “Chromebooks”.
3. Sometemento para aprobación da tarifa, 2018 – 2019, para o comedor segundo as novas indicacións remitidas por FOANPAS.
4. Renovación de cargos da Xunta Directiva da ANPA para o curso 2018 – 2019
5. Rogos e preguntas

Vº e pr O Presidente
Rubén Mariño Bastos

A Secretaria
Isabel Teijeira Rodríguez