Asamblea extraordinaria: Eleccións

charlainformativa

Convócase unha asemblea extraordinaria o vindeiro 30 de outubro, con primeira convocatoria as 18h e segunda as 18:30h cos seguintes puntos do día:

1. Lectura da acta da asemblea anterior
2. disolución da actual xunta directiva da anpa.
3. presentación de candidaturas.
4. Elección dos candidatos.
5. Rogos e preguntas

Tamén indicar que en caso de non haber suficientes candidatos para cubrir a xunta da anpa a disolución leva a suspensión dos servizos xestionados (comedor e actividades).