Actividades : Coliseum e KIAP

charlainformativaLembrar a todos aqueles/as alumnos/as que solicitasen actividades no Coliseum (piscina, danza e karate) teñen que pasar por alí para formalizar os horarios e tamén tedes que ir polo KIAP para confirmar a actividade de Taekwondo.