Documentos

charlainformativa

Na páxina de «Documentos» no menú da web tedes disponibles todos os necesarios para darse de alta na ANPA, modificar a domiciación bancaria, solicitar actividades extraescolares, darse de alta ou baixa do comedor, etc.

Documentos da ANPA:

Solicitude de alta na ANPA

Solicitude de cambio de domiciliación bancaria

Documentos de Actividades Extraescolares:

Solicitude de Actividades 2015-2016

Documentos do Comedor:

Solicitude de alta no comedor para o curso 2015-2016

Solicitude de modificación dos días do comedor

Solicitude de baixa no comedor