Comedor: Lista de admitidos 2015-2016

comedor Infórmase as nais e pais que xa está no tablón de anuncios do centro a lista de nenos/as admitidos para o comedor durante o curso 2015-2016.