Enquisa de satisfacción sobre o servicio de Comedor escolar

A través da presente enquisa, desexamos coñecer o grao de satisfacción das familias usuarias do servizo de comedor escolar, co fin de coñecer a súa opinión sobre aspectos relacionados con este servizo complementario do centro e recoller suxerencias e aspecto de melloras.

Esta enquisa é de carácter anónimo.

Rógase por favor, a máxima participación na elaboración desta enquisa dada a súa importancia, terase en conta todas as achegas e suxerencias.

Dos resultados obtidos, dependerán accións futuras.

https://forms.gle/1qRchFT9wUEt3eJp8

MATRÍCULA PARA O CURSO 2022/2023

RESERVA DE PLAZA PARA UN CENTRO ADSCRITO PARA ALUMNADO QUE CAMBIA DE ETAPA CURSO 2022-23

   A partir do 11 de xaneiro comezan os prazos para solicitar matrícula en centros de ensino públicos. Os prazos para a formalización da preinscrición e matrícula, marcados por lei na Orde do 12 de marzo de 2013 e modificados este curso pola Orde do 18 de decembro, son os seguintes:


PRAZO 1.
Do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro

Reserva de praza no centro de orixe: do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro de cada ano natural. Cando o último día do prazo non sexa lectivo, prorrogarase automaticamente ata o día lectivo inmediato seguinte.

Documentación para a presentación

Solicitude (Anexo I)

Comprobación de datos dos restantes membros da unidade de convivencia (Anexo I Bis) 

Lugar de presentaciónna secretaría dos centros onde se atopa matriculado neste curso ou na Sede electrónica da Consellería de educación vía on line.

La consulta de los listados de alumnado admitido, que se publicarán antes del día 28 de febrero, debe realizarse en el centro en el que está matriculado en el presente curso o en la aplicación admisionalumnado.


PRAZO 2. PRAZO ORDINARIO. ALUMNADO DE CENTROS NON ADSCRITOS E ADSCRITOS SEN PRAZA

Do 1 ao 21 de marzo: solicitude de praza mediante modelo ED550B (alumnado que quedou sen praza na reserva, alumnado que busca praza nun centro distinto ao de adscrición). Información na páxina da Sede electrónica da Consellería de educación vía on line.

Lugar
centro no que se quere matricular ao alumnado o curso próximo ou na sede electrónica da Xunta de Galicia vía on line.

Antes do 25 de abril: listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas.

As listaxes de admitidos no proceso de reserva deben comprobarse na aplicación de admisión ou in situ no taboleiro de anuncios do centro de ensino de orixe e/ou de admisión [en virtude da actual lexislación de protección de datos]

Antes do 15 de maio: listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas.

 As listaxes de admitidos no proceso de reserva deben comprobarse na aplicación de admisión ou in situ no taboleiro de anuncios do centro de ensino de orixe e/ou de admisión [en virtude da actual lexislación de protección de datos]

PRAZO 3. MATRÍCULA OFICIAL DE XUÑO
Os prazos para a tramitación dos procedementos de matrícula do alumnado para o próximo curso son os que se indican a continuación:

– Formalización de matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño

– Formalización de matrícula en ESO e Bacharelato: 25 de xuño-10 de xullo

– Prazo extraordinario de matrícula en ESO e Bacharelato: 1-10 setembro