Comedor: Cepillo e pasta

Toothpaste

Lembrade que os nenos/as que coman no colexio, poden traer nas mochilas cepillo e pasta de dentes para lavarse despóis de comer.

Outra cousa: todos aqueles/as nenos/as que teñan dietas especiais, poden pedir o menú no local da ANPA.

 

Entradas: Celta-R.Madrid

Entrada_Balaidos

Temos entradas para o partido Celta-R.Madrid do vindeiro sábado ás 16:00 en Balaídos.
Todos/as aqueles/as que estedes interesados, para polo local da ANPA a partir do luns 19/10/15 e anotarse no sorteo que faremos o mércores e publicaremos os gañadores o xoves.

Convocatoria de Asembleas

cropped-asamblea4
CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA
De conformidad coa normativa vigente nos estatutos da asociación ANPA «A Barxa», a xunta directiva e, no seu nome, o presidente, convoca a Asemblea Xeral Ordinaria de socios da ANPA «A Barxa» do CEIP «García Barbón», no Salón de actos do CEIP «García Barbón», sito na súa planta baixa, o xoves día 15 de outubro de 2015, ás 19:00 h. na 1ª Convocatoria e ás 19:30 h. en 2ª Convocatoria.
En devandita Asemblea Xeral Ordinaria tratarase a seguinte orde do día:
1. Lectura e aprobación do acta da Asemblea anterior
2. Presentación das contas da ANPA do curso 2014/2015, e presentación do orzamento para o curso 2015/2016
3. Actividades organizadas pola ANPA para o curso 2015/2016
4. Comedor. Situación actual. Ampliación do comedor.
5. Rogos e preguntas

CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA
De conformidad coa normativa vigente nos Estatutos da Asociación ANPA «A Barxa», a xunta directiva e, no seu nome, o presidente, convoca a Asemblea Xeral Extraordinaria de socios da ANPA «A Barxa» do CEIP «García Barbón» no salón de actos do CEIP «García Barbón», o día 15 de outubro de 2015 (xoves), que se celebrase inmediatamente a continuación da anterior en primeira convocatoria e en segunda convocatoria media hora logo da primeira. En devandita Asemblea Xeral Extraordinaria tratarase a seguinte orde do día:

1º) Nomeamento dos cargos de Presidente e Tesorero, tras presentar a súa renuncia ao cargo por cuestións persoais, as persoas que ocupaban devanditos cargos. Calquera socio pode presentarse como elegible desde a data de recepción da presente convocatoria e ata unha hora antes da celebración da asemblea.

Infórmase a todos os interesados que poden presentar a súa candidatura para cubrir calquera dos dous cargos, en calquera momento e ata 30 minutos antes de iniciarse a reunión da Asemblea Xeral Extraordinaria. Para formalizar a candidatura será necesario deixar no Local do Anpa e no horario habitual de atención ao público, un escrito por duplicado debidamente asinado e datado, mostrando a vontade de presentar a candidatura ao cargo que corresponda.

As asembleas quedarán válidamente constituídas en 1ª Convocatoria cando concorran a maioría dos socios que teñan adquirido o dereito a voz e voto, e en 2ª Convocatoria calquera que sexa o numero de socios presentes.

Vigo, a 29 de setembro de 2015
O Presidente da ANPA «A Barxa» do CEIP «García Barbón»