Actividade: Piscina (Naútico)

vigo_natacionTodos os/as alumnos/as que aparezan no listado da actividade «Piscina (Naútico)» do tablón da ANPA xa poden proceder a facelo pago (70 euros/curso) da piscina na conta da ANPA, especificando a nome do/a neno/a e a piscina.
IBAN ES68 0049 5470 5928 1610 6899
A actividade dará comezo o Xoves día 9 de outubro, para que tódolos colexios teñan o mesmo número de clases.