Praza no comedor: 2013-2014

anpa_comedor– O servizo de comedor do CEIP García Barbón está xestionado pola Asociación de Nais e Pais do centro (ANPA «A Barxa»)
O prazo para presentar as solicitudes de praza no comedor e do 2 ao 16 de Maio de 2013.
– Os impresos de solicitude enviaránse nas mochilas dos nenos e estarán dipoñibles no local da ANPA ou na web pero deberan rexistrarse na ANPA.
– Os solicitantes de Bolsa de Comedor do Concello deben presentar a solicitude de praza a ANPA para poder optar a unha praza. A concesión da bolsa por parte do Concello non implica ter praza no comedor.
– Publicaráse a listaxe de admitidos no servizo de comedor o día 13 xuño de 2013
– Para resolver calquera dúbida en relación ao servizo de comedor ou o procedemento de solicitude de praza, prégase se poñan en contacto coa Asociación a través do email: anpa.garcia.barbon@gmail.com ou atención personal ou telefónica (660 175 215) en horario de 9:00 a 9:30 e de 16:00 a 19:00.