Asamblea Xeral

Estimado socio/a, convocámolo/a á Asamblea Xeral Ordinaria da ANPA“A BARXA” que terá lugar o vindeiro xoves 10 de xuño de 2021, ás 18.00h en primeira convocatoria e as 18.30 h na segunda convocatoria no Pavillón do colexio.

Os temas que se tratarán na Orde do día son:

 1. Sometemento para aprobación da acta da sesión anterior.
 2. Presentación da memoria de actividades executadas durante o exercicio escolar 2020 – 2021
  • Comedor
  • Actividades extraescolares
  • Proxecto Horto, voluntariado das familias
  • Proxecto Igualdade
 3. Aprobación dos orzamentos para o vindeiro curso 2021-2022
 4. Rogos e preguntas


Información para unirse en Google Meet
Ligazón da videochamada: https://meet.google.com/vdx-nxeh-vmt