Impartidos por: Ana Facchini

NIVEL CERO:
O curso Iniciación á lingua galega nivel 0 está dirixido a persoas, de dentro e fóra de Galicia, sen apenas coñecemento ningún do idioma, que procuran formación para se iniciar na lingua galega e acadar unha competencia moi básica no uso do galego estándar.
O obxectivo primordial deste curso é familiarizarse coa nosa lingua, dun modo práctico e dinámico, dotando ao alumnado dos recursos necesarios para desenvolver unhas mínimas habilidades lingüísticas, que lle permitan satisfacer as súas necesidades de comunicación máis primarias.
 
NIVEL 1:
O curso Iniciación á lingua galega nivel 1 está dirixido a persoas, de dentro e fóra de Galicia, que poidan acreditar unha formación ou coñecemento básico do idioma ou realizasen con anterioridade o Curso de Achegamento á Lingua Galega Nivel 0.*
O obxectivo primordial deste curso é consolidar e ampliar a competencia lingüística do alumnado no uso do galego estándar, axudándoo a resolver as dificultades de carácter teórico ou práctico, ás que habitualmente se enfronta no seu emprego oral e escrito da lingua galega.
 

Para máis información: https://snl.vigo.org/post/cursos-en-lina-de-iniciacion-a-lingua-galega-nivel-cero-e-nivel-1-(febreiro-marzo-2021)