Comedor

comedor Tódolos/as usuarios/as de comedor que que queiran darse de baixa no mes de xuño, deberán notificalo, como máximo, na última semana de maio. Grazas pola vosa colaboración.