Asamblea xeral

Estimado/a socio/a: De conformidade coa normativa vixente nos estatutos da ANPA “A BARXA”,