Información para usuarios/as do Comedor

comedor Información usuarios/as de comedor
Estimados pais/nais de alumnos/as usuario/as do comedor,
Debido a nova Lei 28/2014, do 27 de novembro sobre o IVE, o monitoraxe do comedor a partires de xaneiro de 2015 está exento deste imposto.
Nos meses de xaneiro e febreiro, as facturas do servizo de comedor seguiron emitíndose co IVE total do 10%, polo que informamos que o importe cobrado de máis, regularizarase no recibo de comedor do mes de maio.