A través da presente enquisa, desexamos coñecer o grao de satisfacción das familias usuarias dos serrvizos  ofertados polo ANPA, co fin de coñecer a súa opinión sobre aspectos relacionados con estes servizos complementarios do centro e recoller suxerencias e aspecto de melloras. 

Esta enquisa é de carácter anónimo.

Rógase por favor, a máxima participación na elaboración desta enquisa dada a súa importancia, terase en conta todas as achegas e suxerencias. 

Dos resultados obtidos, dependerán accións futuras.

https://forms.gle/t249swAj1TiiWax5A