Actividades Extraescolares

O cadro de actividades extraescolares para o curso 21-22 está pendente de aprobación por parte do  Consello escolar,as actividades que se realizan dentro do Centro escolar,  tal como indica o protocolo da Xunta.En canto teñamos a aprobación indicarase ás familias cando poden comezar a inscribirse nas actividades.
Indicarase polos medios habituais: RSS, páxina web da ANPA e aplicaión da ANPA.