Tarifas Comedor Curso 2020-2021

Tras a   Asamblea  Xeral  de onte, 3 de novembro de 2020,  e unha  vez aprobadas en Asemblea Xeral  as novas tarifas de Comedor , comunicámosvos  as novas tarifas  que se aplicaran desde o principio deste novo Curso 2020-2021.

As cuotas de comedor pasaranse antes do día 10 do mes seguinte a haber feito uso do servicio.

Número días semanaPrezo mensual
5 días70€
4 días59€
3 días44€
2 días30€
1 día18€
Días soltosNon dispoñible