Regulamento do comedor

O regulamento polo que se rexe o comedor escolar pódelo consultar aquí